enerji

<yun.>
1. fiz. Materiyanın əsas xassələrindən biri – onun hərəkət ölçüsü, materiyanın işıq, istilik, elektrik, mexaniki hərəkət və s. şəklində olan hərəkət ehtiyatı. Atom enerjisi. Şüa enerjisi. – Enerjinin itməməsi və çevrilməsi qanunu təbiətin əsas qanunlarından biridir. «Fizika». // Hər han- sı bir cismin, maddənin və s. -nin bir iş görmə, yaxud iş görə bilən qüvvənin mənbəyi olma qabiliyyəti. Suyun enerjisi. Akkumulyator enerjisi. – Nüvədaxili enerji ehtiyatları doğrudan da hədsiz-hüdudsuzdur. A. Qarayev.
2. Qətiyyət, inad, coşqunluq, qüvvət, səy. . . <Firidunun> enerji və qüvvətlə dolu qəlbi susmaq, həyatdan küsmək nə olduğunu bilmirdi. M. İ.. Mirzəyev böyük həvəs və enerji ilə çalışırdı. Ə. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • enerji — is., fiz., Fr. énergie 1) Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke Isıl enerji. Elektrik enerjisi. Mekanik enerji. 2) Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç 3) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ENERJİ — Fr. Kuvvet. Güç. Fiziki kuvvet. * Gücünü harcama isteği ve iktidarı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • enerji kaynağı — is. Güç kaynağı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Çalık Enerji — Type private Industry Energy Founded 1998 (1998) Founder(s) Çalık Holding Headquarters …   Wikipedia

  • aktif enerji — is., fiz. Aktif gücün, zamanla çarpımından elde edilen ve kilovat saat birimi ile gösterilen enerji …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • jeotermal enerji — is., fiz. Yer altından çıkan sıcak su veya sıcak su buharından elde edilen enerji …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kinetik enerji — is., fiz. Bir cismin hareketini sağlayan veya hareket eden cisimlerde bulunan enerji …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nükleer enerji — is., fiz. Atom çekirdeğinin parçalanmasından doğan enerji …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • serbest enerji — is. Kullanımı belli kurallara bağlı olmayan enerji …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Zorlu Enerji — Zorlu Holding Zorlu Holding est un des plus gros groupes turcs, fondé par Hacı Mehmet Zorlu. Zorlu est présent principalement dans le secteur des appareils électroménagers, dans l énergie (filiale Zorlu Energy), le textile, les services… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.